Διήμερη εκδρομή | 19 -20 Ιανουαρίου

Διήμερη εκδρομή | 26 - 27 Ιανουαρίου 

Ημερήσια εκδρομή | Κυριακή 13 Ιανουαρίου 

Ημερήσια εκδρομή | Κυριακή 27 Ιανουαρίου

Ημερήσια εκδρομή | Κυριακή 20 Ιανουαρίου 

Από 14 έως 17 Φεβρουαρίου | 4 ήμερη εκδρομή