θρησκευτικός τουρισμός

Διοργανώνουμε τακτικές προσκηνυματικές εκδρομές στα σπουδαιότερα θρησκευτικά μνημεία και προορισμούς της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού